Polipropylenowe włókna do betonu.
Radykalnie redukują pęknięcia w betonie.
Zwiększają wodo- i mrozoodporność.
Obniżają koszty budowy i robocizny

Pojemność: 150g
Opak. zbiorcze: 40 szt.
Europaleta: 1600 szt.

Pojemność: 600g
Opak. zbiorcze: 12 szt.
Europaleta: 480 szt.

Pojemność: 900 g
Opak. zbiorcze: 7 szt.
Europaleta: 280 szt.


Właściwości

Qfibre to cięte włókna polipropylenowe pokryte wodorozcieńczalnym spoiwem. Jako dodatek do betonów, zapraw i tynków, Qfibre powodują redukcję rys skurczowych i mikropęknięć, zmniejszają nasiąkliwość i wodoprzepuszczalność betonu, ograniczają penetrację przez chemikalia, zwiększają udarność, odporność na rozkruszanie i mrozoodporność. Zwiększają urabialność i odporność na segregację składników, oraz poprawiają spójność i jednorodność betonu. 

Przeznaczenie 

Qfibre można stosować do wylewek przemysłowych i podłogowych (również przy ogrzewaniu podłogowym), do betonów natryskowych (np. przy tunelach), do prefabrykatów i galanterii betonowej, takich jak bloki betonowe, beton komórkowy, szamba i zbiorniki w oczyszczalniach ścieków, płyty drogowe, krawężniki, bloczki, rury, kostka brukowa, płyty chodnikowe itp., w pracach wykończeniowych do zapraw i mas samopoziomujących, wylewek cienkowarstwowych, elementów ściennych, do szpachlówek, szpachli, gipsów, sztukaterii itp., do miejscowych napraw betonów i tynków.
Ze względu na różnice we właściwościach materiałów budowlanych (np. kruszyw), w przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie próby na małej partii towaru. UWAGA: stosowanie w betonie, zaprawie i zaprawie injekcyjnej nie do celów konstrukcyjnych.  

Dozowanie 

Qfibre mmożna dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania.
Zapobieganie rysom skurczowym: 0,6 do 1 kg (zwykle 1 torebka 900g) na 1m3 mieszanki betonowej;
Zapobieganie odpryskom betonu w czasie pożaru: 1,8 - 2 kg na 1m3 betonu. Beton z dodatkiem włókien należy mieszać przez 1 do 6 minut z prędkością 12 obr./min. Qfibre mogą być stosowane z innymi domieszkami uszlachetniającymi. 

Przechowywanie 

Qfibre należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych warunkach analogicznie do sposobu przechowywania cementu. Okres przydatności do stosowania w orginalnych opakowaniach wynosi 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Zalecenia BHP 

Składniki niebezpieczne: brak 
S2
chronić przed dziećmi 
S 22
nie wdychać pyłu 
S 45
w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę
 

Copyright © 2008 by DMB-FARKOM - All Rights Reserved