Plastyfikator do betonu.
Nadaje się do ogrzewania podłogowego.
Do produkcji bloczków betonowych.
Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.Pojemność: 15g
Opak. zbiorcze: 50 szt.
Właściwości

Qblock DH jest bardzo efektywnie działającym plastyfikatorem w proszku. Qblock DH zwiększa urabialność, polepsza spoistość betonu, wydłuża czas urabialności, redukuje ilość wody zarobowej, zwiększa wytrzymałość, trwałość oraz nieprzepuszczalność betonu, umożliwia oszczędność cementu. Qblock DH jest brązowym proszkiem nie zawierającym chlorków i azotanów. 

Przeznaczenie

Qblock DH można stosować do wylewek betonowych (szczególnie do ogrzewania podłogowego), do wytwarzaniu betonów prefabrykowanych, do produkcji cegieł i bloczków betonowych, do betonów sprężonych, w miejscach zagęszczonego zbrojenia, gdzie wysoka urabialność jest szczególnie pożądana. 

Dozowanie

Qblock DH należy stosować w ilości przeciętnie 15g na 25 kg cementu w trakcie mieszania, razem z wodą zarobową i kruszywem. Podczas betonowania w upalną pogodę można dawkę Qblock DH podwoić, co przedłuży czas urabialności mieszanki. 

Przechowywanie

Qblock DH należy przechowywać pod przykryciem, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i ekstremalnych temperatur. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych opakowaniach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Zalecenia BHP

Składniki niebezpieczne: brak 
S2
chronić przed dziećmi 
S22
nie wdychać pyłu. 

Copyright © 2008 by DMB-FARKOM - All Rights Reserved