Plastyfikator do betonu.
Nadaje się do ogrzewania podłogowego.
Do produkcji bloczków betonowych.
Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.

Pojemność: 1 kg
Opak. zbiorcze: 15 szt.
Europaleta: 480 szt.

Pojemność: 5 kg
Opak. zbiorcze: 4 szt.
Europaleta: 114 szt.

Pojemność: 20 kg
Opak. zbiorcze: 1 szt.
Europaleta: 26 szt.


Właściwości

Qblock PLUS jest bardzo efektywnie działającym plastyfikatorem. Qblock PLUS zwiększa urabialność, polepsza spoistość betonu, wydłuża czas urabialności, redukuje ilość wody zarobowej, ogranicza oddzielanie się składników, zwiększa wytrzymałość, trwałość oraz nieprzepuszczalność betonu, umożliwia oszczędność cementu. Qblock PLUS jest ciemnobrązowym płynem na bazie glukonianu sodu, nie zawierającym chlorków i azotanów, o ciężarze właściwym 1,03 g/cm³.

Przeznaczenie

Qblock PLUS można stosować do wylewek betonowych (szczególnie do ogrzewania podłogowego), do wytwarzania betonów prefabrykowanych, do produkcji cegieł i bloczków betonowych, do betonów sprężonych, w miejscach zagęszczonego zbrojenia, gdzie wysoka urabialność jest szczególnie pożądana. 

Dozowanie

Qblock PLUS należy stosować w ilości od 0,29% do 0,57 % masy cementu (przeciętnie 200 ml na 50 kg cementu) razem z wodą zarobową i kruszywem. Nigdy nie należy dodawać Qblock PLUS do suchego cementu! Podczas betonowania w upalną pogodę można dawkę Qblock PLUS podwyższyć (od 0,41% do 0,82% masy cementu), co przedłuży czas urabialności mieszanki. 

Przechowywanie

Qblock PLUS należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach z dala od bezpośredniego źródła światła słonecznego. W przypadku zamarznięcia należy całkowicie odmrozić, a następnie energicznie wstrząsnąć i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Zalecenia BHP

Składniki niebezpieczne: brak 
S2
chronić przed dziećmi  

Copyright © 2008 by DMB-FARKOM - All Rights Reserved