Plastyfikator do zapraw budowlanych.
Zastępuje wapno w zaprawach murarskich i tynkarskich.
Umożliwia prace w temp. do -2°C.
Eliminuje wapienne wykwity.

Pojemność: 1 kg
Opak. zbiorcze: 15 szt.
Europaleta: 480 szt.

Pojemność: 5 kg
Opak. zbiorcze: 4 szt.
Europaleta: 114 szt.

Pojemność: 20 kg
Opak. zbiorcze: 1 szt.
Europaleta: 26 szt.


Właściwości 

Qmix PLUS jest domieszką przeznaczoną do poprawienia właściwości roboczych zapraw cementowych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Jest odpowiednikiem wapna w  robotach murarskich i tynkarskich. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, a po stwardnieniu wodoszczelność i odporność na mróz. Qmix PLUS umożliwia prowadzenie robót w okresach obniżonych temperatur (do -2°C), i zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Zaprawa z dodatkiem Qmix PLUS dłużej zachowuje plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, powoduje że na powierzchni tynku nie ma zacieków i wykwitów. Jest cieczą koloru czerwonego Ph 9-11, o ciężarze właściwym 1,01 g/cm³.

Dozowanie

Qmix PLUS należy stosować w ilości od 0,28% do 0,56% masy cementu, (przeciętnie 200 ml na 50 kg cementu). Qmix PLUS można dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do betoniarki w chwili dolewania wody. Aby uzyskać najlepszy efekt należy dobrze wymieszać zaprawę. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przechowywanie

Qmix PLUS należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. W przypadku zamarznięcia należy całkowicie odmrozić, a następnie energicznie wstrząsnąć i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Zalecenia BHP

Składniki niebezpieczne: wodorotlenek sodu 
R 36/38
działa drażniąco na oczy i skórę 
S2
chronić przed dziećmi 
S 24/25
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
S 26
zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S 46
w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę 
S 56
zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

Copyright © 2008 by DMB-FARKOM - All Rights Reserved