Wodouszczelniacz i plastyfikator.
Polepsza urabialność. 
Zwiększa wodouszczelność i mrozoodporność.

Pojemność: 1 kg
Opak. zbiorcze: 15 szt.
Europaleta: 480 szt.

Pojemność: 5 kg
Opak. zbiorcze: 4 szt.
Europaleta: 114 szt.

Pojemność: 20 kg
Opak. zbiorcze: 1 szt.
Europaleta: 26 szt.


Właściwości

Qproof jest domieszką redukującą absorpcje powierzchniową i zmniejszającą przepuszczalność wody w zaprawach cementowych. Qproof zmniejsza porowatość i zwiększa wodoodporność, a dzięki zawartości plastyfikatora zwiększa urabialność, i odporność na mróz betonu. Qproof można stosować do wszelkich rodzajów obrzutek np. piwnic, do ścian zewnętrznych basenów, zbiorników wodnych, jako dodatek do tynków kamyczkowych itp. 

Dozowanie

Qproof należy dodawać w ilości od 0,8% do 1,2% masy cementu (przeciętnie 500ml na 50 kg cementu). Qproof należy dodawać w starannie odmierzonej ilości do wody zarobowej. Nie mieszać z innymi dodatkami i nie przedawkowywać. 

Przechowywanie

Qproof należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. W przypadku zamarznięcia należy całkowicie odmrozić, a następnie energicznie wstrząsnąć i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Okres przydatności Qproof do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Zalecenia BHP

Składniki niebezpieczne: wodorotlenek sodu 
R 36/38
działa drażniąco na oczy i skórę 
S2
chronić przed dziećmi 
S 24/25
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
S 26
zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S 46
w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę 
S 56
zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych 

Copyright © 2008 by DMB-FARKOM - All Rights Reserved