Plastyfikator do zapraw budowlanych.
Zastępuje wapno w zaprawach murarskich i tynkarskich.
Umożliwia prace w temp. do -2
°C.
Eliminuje wapienne wykwity.Pojemność saszetki: 16g
Opak. zbiorcze: 50 szt.
Właściwości 

Qmix DH jest domieszką przeznaczoną do poprawienia właściwości roboczych zapraw cementowych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Jest odpowiednikiem wapna w robotach murarskich i tynkarskich. Zwiększa napowietrzenie świeżej zaprawy, poprawia jej urabialność, a po stwardnieniu wodoszczelność i odporność na mróz. Qmix DH umożliwia prowadzenie robót w okresach obniżonych temperatur (do -2°C), i zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Zaprawa z dodatkiem Qmix DH dłużej zachowuje plastyczność, nie spływa, lepiej penetruje, powoduje że na powierzchni tynku nie ma zacieków i wykwitów. Qmix DH jest proszkiem koloru brązowego;.

Dozowanie

Qmix DH należy stosować w ilości przeciętnie 16g (jedna saszetka) na 50 kg cementu. Qmix DH należy dodawać bezpośrednio do betoniarki po wsypaniu piasku. Aby uzyskać najlepszy efekt należy dobrze wymieszać zaprawę.

Przechowywanie

Qmix DH należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych opakowaniach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Zalecenia BHP

Składniki niebezpieczne: dodecylo benzenosulfonian sodowy 
R 36/38
działa drażniąco na oczy i skórę 
S2
chronić przed dziećmi 
S 24/25
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
S 26
zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S 46
w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę 
S 56
zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. 

Copyright © 2008 by DMB-FARKOM - All Rights Reserved