Przeciwmrozowa domieszka do betonu.
Przeciwmrozowa domieszka przyspieszająco-uplastyczniająca.
Umożliwia prace w temp. do -10°C.
Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.

Pojemność: 5 kg
Opak. zbiorcze: 4 szt.
Europaleta: 114 szt.


Właściwości 

Qpolar C jest bezchlorkową, kompleksową domieszką do betonów na bazie zmodyfikowanych żywic polinaftalenowych. Posiada podwójne działanie: upłynnia i przyspiesza reakcję twardnienia betonu. Jest cieczą o barwie brunatnej, temperaturze zamarzania -10°C i gęstości 1,14kg/dm³ .Qpolar C pozwala na prowadzenie prac w okresie obniżonych temperatur (do -10°C) a przy elementach o większej masie betonu okrytych po zabetonowaniu oraz prawidłowej pielęgnacji świeżego betonu do -15°C.*

* Badania przeprowadzono przy użyciu cementu CEM I 42,5 w stosunku W/C<0,45; przy dozowaniu domieszki w ilości 1% do masy cementu i przy zachowaniu standardowej pielęgnacji świeżej mieszanki betonowej w obniżonych temperaturach.

Przeznaczenie

- do wszystkich typów cementów z wyjątkiem białych,
- do wykonywania betonów wymagających dużych wytrzymałości początkowych i końcowych,
- do prefabrykacji oraz betonów sprężonych,
- do prac z betonami zbrojonymi, gdzie wymagane jest przyspieszenie w celu szybszego rozformowania betonu.

Dozowanie

Zakres dozowania od 0,8% do 1,5% w stosunku do masy cementu, (przeciętnie 0,5 kg na 50 kg cementu). Qpolar C Dodaje się bezpośrednio do mieszalnika w wodzie zarobowej. Nie należy mieszać z innymi środkami o odczynie kwaśnym. Warunkiem skutecznego działania Qpolar C jest stosowanie go przy wyraźnej redukcji wody zarobowej. Minimalny czas mieszania przed wylaniem betonu to 2 minuty.

Przechowywanie

Qpolar C należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. W przypadku zamarznięcia należy całkowicie odmrozić, a następnie energicznie wstrząsnąć i wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Zalecenia BHP

zawiera formaldehyd 
R 36/38
działa drażniąco na oczy i skórę 
R 43
może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
S2
chronić przed dziećmi 
S 24/25
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
S 26
zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S 37
nosić odpowiednie rękawice ochronne  

Copyright © 2008 by DMB-FARKOM - All Rights Reserved