Wodouszczelniacz i plastyfikator w proszku.
Polepsza urabialność. 
Zwiększa wodouszczelność i mrozoodporność.

Pojemność saszetki: 25 g
Opak. zbiorcze: 50 szt.


Właściwości

Qproof DH jest domieszką redukującą absorpcje powierzchniową i zmniejszającą przepuszczalność wody w zaprawach cementowych. Qproof DH zmniejsza porowatość i zwiększa wodoodporność, a dzięki zawartości plastyfikatora zwiększa urabialność, i odporność na mróz betonu. Qproof DH można stosować do wszelkich rodzajów obrzutek np. piwnic, do ścian zewnętrznych basenów, zbiorników wodnych, jako dodatek do tynków kamyczkowych itp. 

Dozowanie

Qproof DH należy dodawać w ilości przeciętnie jednej saszetki 25g na 25 kg cementu. Qproof DH należy zmieszać z cementem na sucho lub dodać jednocześnie z cementem bezpośrednio do betoniarki.  

Przechowywanie

Qproof DH należy przechowywać w zamkniętych saszetkach w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności Qproof DH do stosowania w nieotwieranych saszetkach wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Zalecenia BHP

Składniki niebezpieczne: brak 
S 2
chronić przed dziećmi 
S 22
nie wdychać pyłu 
S 24/25
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
S 26
zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza  

Copyright © 2008 by DMB-FARKOM - All Rights Reserved